You are here

Garancija

 

  •  Reklamacija na ispravnost opreme, u garantnom roku, neće biti razmatrana bez otpremnice koju ćete dobiti uz isporučeni deo opreme.
  • Kupac gubi pravo na reklamaciju ako je došlo do oštećenja krivicom kupca, nestručnim rukovanjem ili na drugi način nezavisan od uticaja proizvođača ili prodavca.
  • Odgovor na reklamaciju – opravdanost ili ne, dobićete u roku od sedam  dana od prispeća reklamiranog dela opreme.
  •  U slučaju opravdanosti reklamacije, u zamenu za reklamiranu opremu ,dobićete novu ili će se izvršiti povraćaj novca u slučaju neraspoloživosti modela u datom trenutku.
  • Troškove slanja reklamirane opreme snosi kupac, a u slučaju prihvatanja reklamacije, troškove dostave novog artikla (u zamenu reklamiranog) snosi prodavac.